Belgelerimiz

İSG POLİTİKAMIZ 

Çalışanlarımızın İş Sağlığı ve Güvenliğinin sağlanması hususu, çevreye olan duyarlılığımız kalite ve sağlık kavramlarını ön planda tutmamızı ve buna göre politikalarımızı oluşturmamızı sağlamaktadır. Bu amaçla şirketimiz çalışanlarının bilgi ve refah seviyesini yükseltmek, Kalite Yönetim Sistemi, İşçi Sağlığı ve Güvenliği şartlarına ve yasal şartlara uyulması, uygulanması, etkin kılınması ve sürekli iyileştirilmesi şirketimizin ana prensibidir.Firmamız bu amaçla, her gün artan ve değişen müşteri taleplerini karşılamak, hizmet kalitesini artırmak, müşteri memnuniyeti sağlamak için konusunda uzman personel ile teknolojik gelişmeleri ve yasal mevzuatları yakından takip etmektedir.